Ilość: 17
Wyszukiwanie: hasla like '%Turystyka%'
TT-P/32 Tytuł jednostki: Turystyka narciarska Daty skrajne: 1956 - 1966
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/33 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1873 - 1914 Daty skrajne: 1880 - 1914
Indeks instytucji: Towarzystwo Pedagogiczne w Krakowie ; Krajowy Związek turystyczny ; Akademicki Związek Sportowy w Krakowie Sekcja Krajoznawczo - Turystyczna
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/34 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1918 - 1939 Daty skrajne: 1929 - 1939
Indeks osób: Skibniewski Tadeusz ; Skibniewska Anna ; Komornicka Maria ; Paryska Marta
Indeks instytucji: Związek Nauczycielstwa Polskiego ; Towarzystwo Obozów Tatrzańskich ; Stowarzyszenie Polskich Kupców i Przemysłowców ; Polskie Towarzystwo Tatrzańskie ; Polski Związek Narciarski ; Liga Samowystarczalności Gospodarczej
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/35 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1945 - 1949 Daty skrajne: 1946 - 1949
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/36 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1950 - 1959 Daty skrajne: 1950 - 1959
Indeks instytucji: Przedsiębiorstwo Ośrodków Wypoczynkowych "ORBIS" ; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/37 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1960 - 1965 Daty skrajne: 1960 - 1965
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/38 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1966 - 1967 Daty skrajne: 1966 - 1967
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/39 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1968 - 1969 Daty skrajne: 1968 - 1969
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/40 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1970 - 1972 Daty skrajne: 1970 - 1972
Indeks instytucji: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Krakowie
Hasła rzeczowe: turystyka
TT-P/41 Tytuł jednostki: Turystyka ; Różne 1973 - 1975 Daty skrajne: 1973 - 1975
Indeks instytucji: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Hasła rzeczowe: turystyka
Ilość: 17
Wyszukiwanie: hasla like '%Turystyka%'Copyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u