Ilo¶ć: 50
Wyszukiwanie: hasla like '%WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik%'
TT-P/907 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik; Baranie Rogi - Durny Szczyt; Materiał wyzyskany Daty skrajne: 1927 - 1988
Indeks osób: Zaremba Stanisław Krystyn ; Wilczkowski Andrzej ; Szczepański Jan Alfred ; Słodki Józef ; Seide Gabriel ; Schwarz Vlastimil ; Sawicki Jan ; ©ádek Jaromír ; Romer Witold ; Rewaj Tadeusz ; Rennerová Jelena ; Radwańska - Paryska Zofia ; Rachlewicz Janina ; Puąkaą Arno ; Presler Rudolf ; Pląek Frantiąek ; Pivková Anča ; Piskornik Zdzisław ; Pietrzyk Andrzej ; Paryski Witold Henryk ; Ondrová Zdenka ; Obstarczyk Franciszek ; Misiurewicz Piotr ; Meąter Juraj ; Mereą Milan ; Marcinkowski Jerzy ; Łapiński Cz. ; Lingsch Georg ; Lazor Ján ; Kele Frantiąek ; Jankowski Andrzej ; Jankowska Anna ; Horníček Robert ; Hofírek Luboą ; Gosławski W. ; Orenburg Józef ; Hensch Klara ; Groński Stanisław ; Dorawski Jan Kazimierz ; Brandobur J. ; Bocek Karol ; Birkenmajer Wincenty ; Betlejewski Waldemar ; Babiński Mieczysław
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/908 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Czerwona Turnia - Jastrzębia Turnia Materiały wyzyskane Daty skrajne: 1912 - 1980
Indeks osób: Zavřel V. ; Szczepański Jan Alfred ; Surdykowski Jerzy ; Schramm Ryszard Wiktor ; Pochylý Pavol ; Piotrowski Jerzy ; Ostrowski Witold ; Nejedlo B. ; Krókowska Zofia ; Kęsicki Marek ; Grósz Alfred ; G±siorowski Antoni ; Dieąka Ivan ; Děrda Jiří ; Chrobak Eugeniusz ; Chlumský Ivan ; Andráąi Július
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/909 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Dzika Turnia - Szeroka Jaworzyńska Materiał wyzyskany Daty skrajne: 1928 - 1970
Indeks osób: Zyzak Adam ; Zamkovszky Istvan ; Wysocka Jadwiga ; Wroński Stanisław ; Wilczkowski Andrzej ; Wierzbicki Tomasz ; Widera Kazimierz ; Uznański Adam ; Szczepański Jan Alfred ; Szafirski Ryszard ; Szabó Ladislav ; Staszel Jan ; Skřipský Karol ; Skoczylas Adam ; Rudnicki Jerzy ; Rubinowski Zbigniew ; Rędziejowski Ryszard ; Rembecki Andrzej ; Radwańska - Paryska Zofia ; Rácz Harry ; Puąkaą Arno ; Popowicz Andrzej ; Piotrowski Tadeusz ; Pawłowski Tadeusz ; Oszczapowicz Janusz ; Obstarczyk Franciszek ; Nesseltuch Z. ; Mrowiec Czesław ; Łazarski Roman ; Kurczab Janusz ; Kogut Wieńczysław ; Kiełkowski Jan ; Horníček Robert ; Honowska Jadwiga ; Gellner Danuta ; Franczuk Jan ; Sawicki Jan ; Hajdukiewicz Jerzy ; Groński Stanisław ; Gnojek Jan ; Fiett Jerzy ; Drescher Andrzej ; Dostál Jozef ; Dorawski Jan Kazimierz ; Dobrowolski A. ; D±browski Zdzisław ; Bohosiewicz Andrzej ; Birkenmajer Wincenty ; Biel Stanisław ; Bernadt Maciej ; Andráąik Pavel ; Andráąi Július
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/910 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Klimkowa Przełęcz - Przeł±czka pod Łomnic± Materiał wyzyskany Daty skrajne: 1928 - 1974
Indeks osób: Zaremba Stanisław Krystyn ; Schramm Ryszard Wiktor ; Maąková V. ; Lingsch Georg ; Karouąek J. ; Szczepański Jan Alfred ; Grósz Alfred ; Birkenmajer Wincenty
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/911 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Kołowa Przełęcz - Przełęcz pod Kop± Materiał wyzyskany Daty skrajne: 1928 - 1980
Indeks osób: Żuławski Jerzy Wawrzyniec ; Zaremba Stanisław Krystyn ; Zadbyr Leszek ; Tatarkiewicz Krzysztof ; Szczepański Jan Alfred ; Szałankiewicz Witold ; Semadeni Zbigniew ; Schramm Ryszard Wiktor ; ©ádek Jaromír ; Puąkaą Arno ; Paryski Witold Henryk ; Orłowski Tadeusz ; Lesicki Zbigniew ; Komarnicki Gyula ; Hayde Ąudo ; Hauser J. ; Gnat Kazimierz ; Fučík T. ; Hajdukiewicz Jerzy ; Golcz Jerzy ; Dejczö Atila ; Cywiński Władysław ; Bocek Karol
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/912 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Kołowy Szczyt - BĽdziochowa Grań - Kołowa Szczerbina Materiał wyzyskany Daty skrajne: 1926 - 1981
Indeks osób: Zaremba Stanisław Krystyn ; Wala Jerzy ; Tatarkiewicz Krzysztof ; Späth Karl ; Sawicki Jan ; ©ádek Jaromír ; Rusiecki Kazimierz J. ; Payer Emma ; Pawłowski Tadeusz ; Paryski Witold Henryk ; Misiurewicz Piotr ; Lingsch Georg ; Leide Gabriel ; Kotoč I. ; Kenar Antoni ; Kaszyn Alina ; Janota Gerard ; Hajdukiewicz Helena ; Granowski A. ; Jabłoński Jan Tadeusz ; Grósz Alfred ; Dorawski Jan Kazimierz ; Brüll Zoltan ; Birkenmajer Wincenty ; Betlejewski Waldemar ; Bernadzikiewicz Stefan ; Bányasz Franz ; Andráąi Július
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/913 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Litworowy Szczyt - Rohatka Materiał wyzyskany Daty skrajne: 1912 - 1980
Indeks osób: Żuławski Jerzy Wawrzyniec ; Zlatník Kriątof ; Zaremba Stanisław Krystyn ; Zamkovszky Istvan ; Zalewski A. ; Wilczkowski Andrzej ; Weseli Jerzy ; Uznański Adam ; Szpor Stanisław ; Szczepański Jan Alfred ; Szczepański Alfred ; Stanisławski Wiesław ; Skoczylas Adam ; Semadeni Zbigniew ; Schramm Ryszard Wiktor ; Sawicki Jan ; Samuhel Stanislav ; Reymann W. ; Rewaj Tadeusz ; Radwańska - Paryska Zofia ; Puąkaą Arno ; Piotrowski Jerzy ; Paryski Witold Henryk ; Orłowski Tadeusz ; Orenburg Józef ; Motyka Stanisław ; Meąter Juraj ; Kupczyk Kazimierz ; Kula Jan ; Kubiński Zbigniew ; Kozik Marian ; Komarnicki Roman ; Komarnicki Gyula ; Kolbuszewski Jacek ; Kirchner Ed. ; Kiełpiński Jan ; Kele Frantiąek ; Jędrzejowski J. ; Hudyma Vojtech ; Franaszek J. ; Henisz - Kamińska Wanda ; Hajdukiewicz Jerzy ; Grósz Alfred ; Groński Stanisław ; Grodzieńska Stefania ; G±siorowski Antoni ; Dziędzielewicz - Kirkin Zdzisław ; Dorawski Jan Kazimierz ; Dębińska Helena ; Bocek Karol ; Birkenmajer Wincenty ; Bałuk Leszek
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/914 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Lodowa Przełęcz - ¦nieżna Przełęcz Materiał wyzyskany Daty skrajne: 1926 - 1973
Indeks osób: Żuławski Juliusz ; Żuławski Jerzy Wawrzyniec ; Żelaziński Janusz ; Zlatník Kriątof ; Zienkiewicz Jerzy ; Wojnar Witold ; Włodek Maciej ; Waligóra Włodzimierz ; Walczak Wiesław ; Tatarkiewicz Krzysztof ; Szpor Stanisław ; Szczepański Jan Alfred ; Szczepański Alfred ; Stanisławski Wiesław ; Skotnicówna Lida ; Skierski Samuel ; Sidorowicz Antoni ; Schramm Ryszard Wiktor ; Rubinowski Zbigniew ; Rewaj Tadeusz ; Puąkaą Arno ; Paulo Andrzej ; Paszucha Kazimierz ; Orłowski Tadeusz ; Orenburg Józef ; Olszewski Józef ; Myszkowski Wojciech ; Misiurewicz Piotr ; Małaczyński Gerard ; Małachowski Bohdan ; KuĽmiński Henryk ; Kozłowski Stefan ; Kiełkowski Jan ; Kędzior Fryderyk ; Kenar Antoni ; Jaworski Kazimierz Andrzej ; Hryniewiecki J. ; Grochowski Marek ; Jagiełło Michał ; Hajdukiewicz Jerzy ; Gnojek Jan ; Drojecka Róża ; Dostál Jozef ; Dorawski Jan Kazimierz ; D±browa Janina ; Czechowski B. ; Brnčal Albert ; B±dzyński Mirosław
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/915 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Łomnica Materiały wyzyskane Daty skrajne: 1925 - 1985
Indeks osób: Żuławski Jerzy Wawrzyniec ; Zamkovszky Istvan ; Wiszniewski Wacław ; Szymański Wojciech ; Szczepański Jan Alfred ; Stanisławski Wiesław ; Stanecki Aleksander ; Siedlecki Stanisław ; Schramm Ryszard Wiktor ; Sawicki Jan ; Puąkaą Arno ; Pląek Frantiąek ; Pawłowski Tadeusz ; Paryski Witold Henryk ; Orłowski Tadeusz ; Narkiewicz - Jodko Konstanty ; Motyka Stanisław ; Lingsch Georg ; Kupczyk Kazimierz ; Kenar Antoni ; Karouąek J. ; Grósz Alfred ; Grodzieńska Stefania ; Dorawski Jan Kazimierz ; Ciesielski T. ; Brzoza Tadeusz ; Brüll Zoltan ; Birkenmajer Wincenty ; Bányasz Franz
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
TT-P/916 Tytuł jednostki: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik Łomnicka Kopa Materiał wyzyskany Daty skrajne: 1968 - 1970
Indeks osób: Komarnicki Gyula
Hasła rzeczowe: WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
Ilo¶ć: 50
Wyszukiwanie: hasla like '%WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik%'Copyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej czę¶ci archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze ¶rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u