Rekord 10 z 1
Wyszukiwanie: idx_osob like '%Karolak Jerzy %'
 


Sygnatura

Tytuł teczki
Daty skrajne

Zawiera


 
 
 
 
 
IndeksyCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u