Rekord 10 z 15
Wyszukiwanie: hasla like '%taternictwo %'
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Rodzinne Paryskich
Sygnatura

TR-P/67
A
Tytuł teczki
Paryski W. H.
Prace drukowane:
Przewodnik Andráši - Paryski.
Daty skrajne
1971
Zawiera
Zawiera Przewodnik Andráši - Paryski. Oryginalny (polski) tekst w części opracowanej przez WHP:
Karta tytułowa i Przedmowa.
Ogólne wiadomości o Tatrach.
Układ przewodnika.
Rejon Doliny Gąsienicowej.
Rejon Doliny Pięciu Stawów Polskich.
Rejon Doliny Rybiego Potoku.
Spis rzeczy.

akta luźne
30x21 cm
stan dobry ;
122 s.
maszyn., rkps ;
j. pol.
Indeksy
Andráši Július
taternictwo

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u