Rekord 101 z 2345
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Tematyczne Paryskich
Sygnatura

TT-P/101
A
Tytuł teczki
Koła i Stowarzyszenia
Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Daty skrajne
1961 - 1986
Zawiera
Statut Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu. [2 egz.]
2 informacje o założeniu towarzystwa. Deklaracja członkowska.
7 wycinków prasowych.
9 notatek Witolda H. Paryskiego.
Koresp. Witolda H. Paryskiego z władzami towarzystwa (41 listów)
2 Legitymacje członkowskie.
4 zaproszenia na Walny Zjazd.
Zaproszenie na sesję popularno - naukową w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.
Potwierdzenie opłacenia składek członkowskich.
Plan działania PTPN na 1983 r.
Zaproszenie na wystawę "Nowy Targ w XIX/XX wieku".
Informator Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu. 1979, 1980, 1983, 1984, 1986.
Sekcja Historii Podhala, Dokumentacji i Bibliografii - 2 listy.


akta luźne, poszyt
30x21 cm
stan dobry
390 s.
druk, maszyn., rkps
j. pol.
Indeksy
Paryski Witold Henryk
Sekcja Historii Podhala, Dokumentacji i Bibliografii
Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu
Koła i Stowarzyszenia

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u