Rekord 13 z 15
Wyszukiwanie: hasla like '%taternictwo %'
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Rodzinne Paryskich
Sygnatura

TR-P/84
A
Tytuł teczki
Paryski W. H.
Projekty prac
Różne
Daty skrajne
1914 - 1983
Zawiera
Vademecum Tatrzańskie. - konspekt
Słownik alpinistyczny. - materiały do publikacji (źródła, nazewnictwo narciarsko - taternickie, 4 ulotki reklamowe, Climbing boots and equipment., 1961 Mountain Holidays Training Programme, Slovník lyžiarskych výrazov pre Majstrovstvá Sveta 1970 vo Vysokých Tatrách.)
Historia badań etnograficznych w Tatrach i na Podtatrzu. - konspekt
Historia Tatr i Podtatrza. - maszynopis
Przewodnictwo tatrzańskie. Monografia. - projekt
Pisma tatrzańskie Pawlikowskich. - konspekt
Ikonografia Tatr i Podtatrza. Bibliografia. - konspekt
Podhalański Słownik Biograficzny. - projekt
Nowoczesna Turystyka Wysokogórska, Taternictwo i Alpinizm. - projekt
Kartografia tatrzańska. - konspekt, początek pracy


akta luźne, poszyt
42x30 cm
stan dobry ;
450 s.
druk, maszyn., rkps ;
j. ang., fr., niem., pol., słow., węg.
Indeksy
taternictwo
sprzęt wspinaczkowy
przewodnictwo
kartografia
alpinizm

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u