Rekord 17 z 2345
 
Tatrzański Park Narodowy, O¶rodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Tematyczne Paryskich
Sygnatura

TT-P/17
A
Tytuł teczki
Narciarstwo
Różne 1956 - 1959 Czechosłowacja
Daty skrajne
1955 - 1958
Zawiera
Ve”ká cena Slovenska. - folder.
IX. roèník o putovnú cenu Jánočíkovej Valačky. - program zawodów.
Ve”ká cena Slovenska 1956. - program zawodów, czasopismo.
Ve”ká cena Slovenska 1957. - 3 foldery.
Ve”konoènę obrovskę slalom. 1957. - program zawodów.
IV. Grand Prix Słowacji. - folder.
1958 Zimná èast V. Celoslovensęch dní. - program zawodów.
Ve”ká cena Slovenska 1958. - 2 czasopisma.


akta luŒne, poszyt
33x22 cm
stan dobry
136 s.
druk, maszyn.
j. ang., fr., niem., ros., słow.
Indeksy
Slovenskę ústrednę vębor sväzu telesnej vęchovy
LyŸiarska Skupina Iskra źilina
Narciarstwo

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundacjê im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostêpnienie drugiej czê¶ci archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze ¶rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u