Rekord 2337 z 2345
 
Tatrzański Park Narodowy, O¶rodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Tematyczne Paryskich
Sygnatura

TT-P/1321
A
Tytuł teczki
Fotografia
[Fotokopie]
Daty skrajne
1791 - 1877
Zawiera
Zawiera fotokopie od Jana Sawickiego (20 VII 1988, oryginały u niego w Londynie):
Dokument z 1791 r. w sprawie sporu rodziny G±sieniców między sob± o własno¶ć Hali Pięć Stawy [Hala G±sienicowa], któr± w 1700 r. dostali w zamian za Halę Jaworzynę.
Kwit z 1841 r. - sprawa długów po Wojciechu G±sienicy z Zakopanego.

Afisz Towarzystwa Tatrzańskiego w s. wycieczek w Tatry - fotokopia + negatyw.

akta luĽne ;
42x30 cm
dobry
18 s.
druk, rkps
pol.
Indeksy
G±sienica Wojciech
Krzeptowski Jan
Mikuszewicz

Towarzystwo Tatrzańskie


Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej czę¶ci archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze ¶rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u