Rekord 2339 z 2345
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Tematyczne Paryskich
Sygnatura

TT-P/1324
A
Tytuł teczki
Gwara
Nazewnictwo na mapach
Daty skrajne
1933 - 1935
Zawiera
94 szkice map wykonane na kalce przez Witolda H. Paryskiego –
nazewnictwo gwarowe podane przez górali.

akta luźne ;
62x50 cm
dobry
94 k.
druk, rkps
pol.
Indeksy
Paryski Witold Henryk


Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u