Rekord 54 z 2345
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Tematyczne Paryskich
Sygnatura

TT-P/54
A
Tytuł teczki
Koła i Stowarzyszenia
Sekcja Taternicka A.Z.S. w Krakowie
Daty skrajne
1923 - 1957
Zawiera
Historia. Powstanie i początki - 2 wycinki prasowe, list do Witolda H. Paryskiego opisujący powstanie sekcji.
Regulamin Sekcji Taternickiej Akademickiego Związku Sportowego w Krakowie (4 egz.).
Księga Protokołów. Rok 1924ty. [1924 - 1930]
15 protokołów, sprawozdań i notatek do nich z posiedzeń sekcji lub PTT (udział członków sekcji).
6 spisów członków Sekcji. Koresp. Zarządu z członkami Sekcji (11 listów).
Koresp. Zarządu i członków Sekcji (25 listów, zaproszenie, notatka).
Wypożyczanie sprzętu - rachunki, 13 kwitów.
Różne - 4 listy, 2 zestawienia rachunkowe, notatka.
Druki - 11 wzorów zaproszeń na zgromadzenia i wycieczki, 3 koperty firmowe, 3 afisze odczytów, 4 kartki papieru firmowego.
Odsyłacz.


akta luźne, poszyt
62x94 cm
stan wymaga konserwacji
560 s.
druk, maszyn., rkps
j. pol.
Indeksy
Żuławski Jacek
Stolfa Antoni
Stanisławski Wiesław
Siedlecki Stanisław
Roszkówna Z.
Pawłowski Tadeusz
Pawlikowski Jan Gwalbert
Paryski Witold Henryk
Midowicz Władysław
Małachowski Jan
Korowicz Marek
Sokołowski Marian
Czerwiński Jan
Czarkowska Zofia
Bośniacki Tadeusz
Birkenmajer Wincenty
Koła i Stowarzyszenia

Wersja cyfrowa dostępna
w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u