Rekord 57 z 2345
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Tematyczne Paryskich
Sygnatura

TT-P/57
A
Tytuł teczki
Koła i Stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Różne 1873 - 1879
Daty skrajne
1873 - 1879, 1966
Zawiera
Wycinek prasowy.
Wzór listu zapraszającego do członkostwa.
Afisz informujący o podróży i możliwościach zakwaterowania oraz spędzenia czasu w Zakopanem. [2 egz.]
Memoryał w sprawie koni huculskich, wniesiony na II. Walnem zgromadzeniu członków Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego pod nazwą Czarnohorskiego w Kołomyi, dnia 29. grudnia 1878. przez Jana Gregorowicza. [2 egz.]
Zaproszenie na VI. Zwyczajne walne zgromadzenie Towarzystwa Tatrzańskiego.
Instrukcya dla delegatów Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Krakowie. [2 egz.]
Club Alpin Polonais. [informacja o Towarzystwie, 2 egz.]
Projekt strony tytułowej "Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego". Wzór zawiadomienia o nowych tomach "Pamiętnika". Wzór strony tytułowej "Pamiętnika".
3 wycinki prasowe.
Józef Dużyk, Życie kulturalne Krakowa w latach 1870 - 1879 w świetle współczesnej prasy. [w: ] "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" 1965, s. 137-181.


akta luźne
60x43 cm
stan dobry
92 s.
druk, rkps
j. fr., pol.
Indeksy
Gregorowicz Jan
Dużyk Józef
Towarzystwo Tatrzańskie
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Muzeum Techniczno - Przemysłowe w Krakowie
Koła i Stowarzyszenia

Wersja cyfrowa dostępna
w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u