Rekord 9 z 15
Wyszukiwanie: hasla like '%taternictwo %'
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Rodzinne Paryskich
Sygnatura

TR-P/63
A
Tytuł teczki
Paryski W. H.
prace drukowane
tatrzańskie
Daty skrajne
1950 - 1994
Zawiera
Zawiera rkps i maszynopisy prac Zofii Radwańskiej - Paryskiej i Witolda H. Paryskiego o tematyce tatrzańskiej:
Tatry w zimie - Zakopane.
Zarys dziejów przewodnictwa tatrzańskiego do roku 1950.
Hasła podhalańskie, spiskie i orawskie do "Słownika Geografii Turystycznej Polski".
Bystre Stawy w Tatrach Zachodnich (Bystré plesa v Liptovských holiach).
Szlaki pasterskie w Tatrach i na Podtatrzu. Streszczenie.
Z przeszłości wsi Kościelisko.
Tatry i Podtatrze w nowych książkach.
Rocznice tatrzańskie.
Dwa skanseny - dwa skandale.
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego i Zakopanego.
Towarzystwo Tatrzańskie a Zakopane. (jako wstęp do bibliografii "Pamiętnika Tow. Tatrz." Kazimierza Polaka)
Za Gubałówkę do starego Macieja (Fragment wspomnień sprzed pół wieku).
Kultura i nauka w Zakopanem lat międzywojennych (Wspomnienia i refleksje).
Notatka bibliograficzna o Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego.
Seniorzy taternictwa.
Bronisław Czech jako taternik (Uwagi do życiorysu).
Skalne drogi. [w: ] "Taternik"

akta luźne
35x21 cm
stan dobry ;
384 s.
druk, maszyn., rkps ;
j. pol., słow.
Indeksy
Wiermański Maciej
Polak Kazimierz
Czech Bronisław
Towarzystwo Tatrzańskie
Zakopane
taternictwo
słownik geograficzny
skanseny
przewodnicy tatrzańscy
pasterstwo
Kościelisko
Gubałówka
Bystre Stawy

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u