W latach 2012 - 2014 trwały prace w Ośrodku Dokumentacji Tatrzańskiej nad opracowaniem teczek z materiałami archiwalnymi Zofii i Witolda Paryskich. Część z tych prac (katalogowanie i digitalizacja) wspieranych było przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich. W wyniku podjętych działań opracowane zostały Karty katalogowe dla każdej teczki, informujące o jej zawartości i ułatwiające odszukanie znajdujących się w nich informacji. W bazie znajdują się także odsyłacze do cyfrowej wersji opracowanych materiałów.

Zbiory archiwalne podzielone zostały na kilka kategorii:

Teczki Biograficzne - TB-P
Teczki Rodzinne Paryskich - TR-P
Teczki Rodzinne Radwańskich - TR-R
Teczki Tematyczne Zofii Radwańskiej Paryskiej - TT-P/ZRP
Teczki Tematyczne Witolda Henryka Paryskiego - TT-P/WHP
Eliaszów Zbiory - EZ
Biblioteczka Andyjska - BA
Teczki tematyczne - TT-P
Taternictwo
Narciarstwo
Speleologia
Turystyka
Pasterstwo
Koła i stowarzyszenia
Ochrona przyrody
Zakopane
Klimatologia
Geografia świata
Przewodnictwo
Gwara
Językoznawstwo
Muzea polskie
Muzea słowackie
Muzyka
Klub wysokogórski
Tatry i Podtatrze
Tatrzańska Stacja Naukowa
Tatrzański Park Narodowy
TANAP
Nazwiska
Alfabetycznie
Miejscowości słowackiego Podtatrza
Miejscowości polskiego Podtatrza
WHP "Tatry Wysokie" - przewodnik
Bibliografia tatrzańska
Tatry alfabetycznie
Ratownictwo
Indeksy
Mała Encyklopedia Tatrzańska
Encyklopedia Tatrzańska
Wielka Encyklopedia Tatrzańska
Xero
Tatry- Czasopisma
Tatry - Varia
Copyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u