Rekord 11 z 15
Wyszukiwanie: hasla like '%taternictwo %'
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Rodzinne Paryskich
Sygnatura

TR-P/68
A
Tytuł teczki
Paryski W. H.
Prace drukowane
Zakopane (Czterechsetlecie i monografia)
Daty skrajne
1976 - 1988
Zawiera
Umowy - zlecenia na wykonanie pracy naukowej: 2 umowy z WHP i ZRP na wykonanie "Historii rozwoju turystyki i taternictwa", Zasady honorowania tekstów autorskich monografii Zakopanego, 3 umowy z ZRP "Zakopane i Tatry jako ośrodek badań ...", po 3 umowy na "Zakopane jako ośrodek badań naukowych".
Korespondencja Witolda H. Paryskiego i Zofii Radwańskiej - Paryskiej z UJ i UM w Zakopanem w sprawie pisanych opracowań (26 listów, 2 dowody nadań pocztowych, 2 zaproszenia, 2 notatki)
Konspekty, plany itp. (Schemat monografii Zakopanego i wstępny jej plan, zasady opracowania tekstów, 2 konspekty monografii)
Witold H. Paryski, Zakopane jako ośrodek taternictwa. (maszynopis)
Witold H. Paryski, Powstanie zakopiańskiego ośrodka turystycznego (do 1914 r.). (maszynopis)
Zofia Radwańska - Paryska i Witold H. Paryski, Zakopane jako ośrodek badań naukowych nad regionem Tatr i Podtatrza. (maszynopis autorski, wersja posłana do druku)

akta luźne
30x21 cm
stan dobry ;
454 s.
druk, maszyn., rkps ;
j. pol.
Indeksy
Uniwersytet Jagielloński
Zakopane
taternictwo

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u