Rekord 3 z 10
Wyszukiwanie: idx_osob like '% Schabenbeck Henryk %'
 
Tatrzański Park Narodowy, Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej

Teczki Tematyczne Paryskich
Sygnatura

TT-P/185
A
Tytuł teczki
Zakopane
Różne 1939 - 1945 (do wyzwolenia)
Daty skrajne
1939 - 1944
Zawiera
Ogłoszenie obywatelskiego Komitetu Samopomocy Społecznej w Zakopanem o utworzeniu okręgów opiekunów społecznych.
Ogłoszenie Komitetu Pomocy zimowej w Zakopanem o tygodniu zbiórki odzieży dla najbiedniejszych.
2 listy Komendanta Zakopanego do Hotelu "Bristol".
Komunikat o zmianie zasięgu okręgu dla Zakopanego na Ubezpieczalnię w Nowym Sączu.
Dokumenty Elżbiety Skibniewskiej: legitymacja Państwowej Szkoły Gospodarczej w Zakopanem (1 fot.), poświadczenie o posiadaniu karty pracy, legitymacja służbowa (1 fot.), poświadczenie o miejscu zamieszkania, zezwolenie na przejazd.
2 opaski naramienne z okresu II wojny światowej: zielona z nadrukiem LHD (Lufthilfedienst) i pieczęcią, biała z naszytym czerwonym krzyżem.
2 pieczęci Restauracji K. Stiebera w Zakopanem.
6 kart abonenckich na przejazd kolejką na Kasprowy Wierch.
3 ulotki o Zakopanem.
Ogłoszenie Komisarza Miasta Zakopanego dot. kontyngentu jaj.
Folder wystawy obrazów polskich malarzy w Zakopanem.
Spis telefonów w Zakopanem, stan na 15.07.1944 r.
12 odezw (afiszy) do mieszkańców Miasta Zakopanego w sprawach demobilizacji, porządku publicznego w mieście, szczepień,
2 obwieszczenia rozstrzelaniu osób skazanych na śmierć.

akta luźne
95x95 cm
stan wymaga konserwacji
108 s.
druk, maszyn., rkps
j. niem., pol.
Indeksy
Stieber K.
Schabenbeck Henryk
Krzeptowski Wacław
Skibniewska Elżbieta
Diehl Józef
Dębicki Roman
Bachleda Curuś Józef
Ubezpieczalnia w Nowym Sączu
Straż obywatelska w Zakopanem
Państwowa Szkoła Gospodarcza w Zakopanem
Obywatelski Komitet Samopomocy Społecznej w Zakopanem
Komitet Pomocy Zimowej w Zakopanem
Komitet Obywatelski m. Zakopanego
Zakopane

Wersja cyfrowa dostępna
w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Wersja PDFCopyright 2014 TPN - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonawca: Jarosław Wenta
Strona internetowa została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację im. Zofii i Witolda Paryskich pt. "Digitalizacja i publiczne udostępnienie drugiej części archiwum tematycznego pp. Paryskich" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


stat4u